Direct naar navigatie

'Babbers-Polder-Blok'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Ingekleurde handschriftkaart, schaal 15.7 cm = 200 Delflandse roeden, gedateerd 20 juli 1701. Afgebeeld is de Babberspolder gelegen tussen Vlaardingen en Schiedam. Aan de westkant is de (Vlaardingse) Kethelweg afgebeeld, in het oosten de Hoogen Maasdijk en de Poldervaart met Vijfsluizen. In het noorden is de Babberskade ingetekend, in het zuiden de Ouden Dijk. Op de genummerde percelen zijn de boerderijen en boomgaarden ingetekend. In het 'Kaartboek van de Studenten binnen Delft', aanwezig in het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag, bevindt zich een soortgelijke kaart van dezelfde makers.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.