Direct naar navigatie

Arnold Hoogvliet, drie portretten

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Een drieluik van getekende portretten van Arnold Hoogvliet. Het middelste portret is afgebeeld binnen een fraaie omlijsting waarin engelen, boeken, een lier en een bazuin te zien zijn. Borststuk naar rechts, in ovaal. Onderaan een gedicht van zes regels van Joan Vermeulen. Dit portret is gedateerd 1745. Bij het rechterportret de volgende omschrijving: 'Arnold Hoogvliet, geboren te Vlaardingen op 3 juli 1687, overleden aldaar op 17 oktober 1763. Zilversmid, Tafelhouder van de Bank van Lening, bekend dichter o.a. van Abraham de Aartsvader en Eerkroon voor de steede Vlaardingen. Borststuk naar voren, het hoofd naar links, in ovaal, waaronder zijn naam. Zowel het linker- als het rechterportret is ongedateerd. Tekst gedicht Joan Vermeulen, onderaan middelste portret: 'Dit is HOOGVLIET, die in bybeldicht, naar 't leven, Door Abrahams Godvruchten geeft gedreven, Dien Held, Gods Vriend, door 't Heilgeloof bestraald, Tot roem der Kerk, vol kunst heeft afgemaalt, De Po√ęzy, verrukt, poogt, met verheven klanken, Voor 't edel Beeld haars Zoons de Schilderkunst te danken.'

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.