Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Vergulde Hand V5/Maassluissedijk (2005)

Vondsten opgraving Vergulde Hand V5/Maassluissedijk (2005)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In het noorden van de Vergulde Hand-West ligt vondstzone 5, een terrein van circa 1.150 m². Tijdens de opgraving in 2005 troffen archeologen langs de noordelijke grens van de vondstzone aardewerk, verbrand bot en grind aan. Verspreid in de vondstzone vonden ze ook wat constructiehout, maar geen resten van een woonstalhuis. In de toppen van het veen tekenden de archeologen wel veel spitsporen op. Samen met de vondst van een ploegschaar, lijken deze sporen te wijzen op de aanwezigheid van een akker uit de midden ijzertijd. Direct op het veen uit de ijzertijd is ook een stookplaats gevonden. Tot slot is een begraving van een rund uit de nieuwe tijd vermeldenswaardig. Het skelet van het dier werd praktisch geheel in anatomisch verband gevonden.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  In 2005 is door archeologen van de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan in het weiland ten westen van het industrieterrein De Vergulde Hand. In dit ruim 25 hectare grote gebied is op tien plaatsen, in de zogenoemde vondstzones, opgegraven. Dit onderzoek dat in 2011 is afgerond, heeft archeologische sporen en landschappelijke informatie over mensen vanaf de middenbronstijd tot en met de volle middeleeuwen aan het licht gebracht.

   
 2. Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Wetenschappers gebruiken in hun onderzoek vaak een model. In het model is de kennis van voorgaand onderzoek samengevat. Het model geeft weer wat de onderzoekers verwachten. Het model helpt ook om de nieuw verkregen onderzoeksresultaten te interpreteren. Ook in het archeologisch onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West is een model gebruikt: het nederzettingsmodel.

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Vlaardingen - De Vergulde Hand-West (RAM 200)