Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Hogewerf/Markgraaflaan (1992)

Vondsten opgraving Hogewerf/Markgraaflaan (1992)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

Begin jaren '90 startte de renovatie van het Vlaardingse winkelcentrum en het Liesveldviaduct. Ter voorbereiding van de bouw van een grote parkeergarage en enkele woontorens langs het viaduct werden verschillende woningen gesloopt. In totaal vonden er drie onderzoeken plaats op de vrijgekomen percelen. De archeologische werkgroep Helinium liet eerst machinaal een proefsleuf graven om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Daaruit bleek dat er nog interessante sporen aanwezig waren. Een booronderzoek toonde vervolgens aan dat in de ondergrond een zeven meter brede gracht lag, waarvan het verloop aansloot op de perceelsgrens van het terrein de 'Hogewerf'. Deze resultaten en het feit dat de ‘Hogewerf’ de plek was van waaruit in de middeleeuwen het veenlandschap werd ontgonnen in opdracht van de Hollandse graven, vormden de aanleiding voor een opgraving. Het voormalige ROB voerde in 1992 het onderzoek uit in nauwe samenwerking met Heliniumleden. De oudste sporen die aangetroffen werden, dateerden uit de eerste eeuw voor Chr.- (late ijzertijd). De archeologen konden een deel van een boerderij onderzoeken en een verkavelingsysteem. De resten lagen op een dichtgeslibte kreek en dat was bijzonder. De meeste ijzertijdvindplaatsen in Midden-Delfland liggen immers op het veen. In een kuil vonden ze grote hoeveelheden verkoold hanepoot (akkeronkruid) en graan (gerst, maar ook tarwe en haver/ oot). Het aantal zaden van hanepoot was zo groot, dat we mogen stellen dat deze soort hier bewust verzameld of verbouwd was. Uit de magen van enkele Deense veenlijken blijkt dat de zaden van hanepoot in de prehistorie ook gegeten werden. Een dergelijke grote concentratie van deze zaden was echter nog niet eerder gevonden. Een tweede bewoningslaag met enkele kuilen dateerde uit de Romeinse tijd. Het aardewerk uit deze sporen bestond bijna uitsluitend uit importmateriaal. Opmerkelijk was de zilveren munt die uit één van de kuilen tevoorschijn kwam. De munt dateerde uit de derde eeuw. Maar ook in de middeleeuwen was dit gebied bewoond. Greppeltjes die mogelijk ooit akkers of weilanden omsloten, doorsneden het terrein. Daarnaast vonden de onderzoekers verschillende afvalkuilen. De meeste waren gevuld tussen de elfde en dertiende eeuw, maar één kuil was in de vroege middeleeuwen in gebruik geweest. De twee omvangrijkste structuren die de archeologen konden opgraven, waren grachten. De oudste middeleeuwse gracht was ongeveer 2,5 m breed en vormde de voorloper van de 7 m brede gracht die bij het booronderzoek al was aangetroffen. De gracht omsloot een terrein van circa 80 are, gelegen tussen de huidige Joubertstraat langs de zuidzijde van het Liesveldviaduct en de van Schravendijkplein langs de andere zijde. De inhoud van de gracht leverde onder andere informatie over de cultuurgewassen die verbouwd werden en leerde dat de bewoners van de Hogewerf hun beer in de gracht loosden. Resten van gebouwen konden de onderzoekers echter niet vinden. De grote hoeveelheid vondsten in het noordelijke gedeelte van de gracht deed hen vermoeden dat bij een vervolgonderzoek de bewoning daar gezocht moest worden.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Vlaardingen- korte geschiedenis van een stad

  Vlaardingen- korte geschiedenis van een stad

  Wat zich in die bijna 6000 jaar geschiedenis precies op Vlaardings grondgebied afspeelde, weet niemand. Wel weten we aan de hand van archeologische vondsten welke groepen bewoners hier aanvankelijk rondtrokken en later zich vestigden, hoe ze leefden en waar ze van leefden...

   
 2. Kreken en hun oeverwallen

  Kreken en hun oeverwallen

  Een kreek ontstaat wanneer de zee of een rivier met kracht het land overspoelt. Op plaatsen waar de stroming erg sterk is, snijdt het water een geul in het landschap: de kreek. De kreek staat in verbinding met het open water en voert bij vloed water aan en bij eb af. Ook regenwater vindt via de kreek uiteindelijk zijn weg naar zee.

   
 3. Kannetje

  Kannetje

  Locatie stoeptegel met QR-code: Markgraaflaan

   
 4. Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Hoe Vlaardingen in de middeleeuwen er uitzag is moeilijk te zeggen. Kaartmateriaal uit deze periode is niet voorhanden. Om toch in een beeld te voorzien maakte Olaf Odé op basis van de veronderstellingen van archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een reconstructie in de vorm van een ‘luchtfoto’. Hierop is de nederzetting Flardinga te zien gelegen in het 11e-eeuwse landschap.

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

[Sitecatalogus]

Archeologische kroniek Holland 1992: Zuid Holland : Vlaardingen, Hooge Werf

"De Hoge Werf" te Vlaardingen. Een onderzoeksverslag

"De Hoge Werf" te Vlaardingen. Een onderzoeksverslag

De opgraving "Hogewerf" te Vlaardingen.

"De Hoge Werf". Archeologie en geschiedenis van de locatie van het wooncomplex "DE POORT" aan de Markgraaflaan te Vlaardingen

[Vlaardingen Hoge Werf 1992, Botanische pilot study.]