Direct naar navigatie

De kaartpagina: Ieder plekje zijn verhaal

De tijdlijn: Een reis naar het verleden

De collectiepagina: Grasduin door de verschillende collecties

De verhalenpagina: Van lang geleden tot vandaag


Over de geschiedenis van Vlaardingen

Via deze link gaat u naar de nieuwste bijdragen op de site. Een 'beknopt' overzicht van de geschiedenis van onze stad vindt u hier.

Voor het lespakket '1018 tot 2018 - Corneels Duizendjarige Tijdreis' klikt u hier.

Voor informatie over de genealogische databank Vlaardingen (stamboomonderzoek) klikt u op deze link

Volg ons op:

  Volg Geschiedenis van Vlaardingen op Facebook  Volg Geschiedenis van Vlaardingen op YouTube  Volg Geschiedenis van Vlaardingen op Flickr 

Tastbare herinnering aan geboorte Siamese tweeling

Tastbare herinnering aan geboorte Siamese tweeling

Het initiatief om een Topografisch-historische Atlas (een verzameling beeldmateriaal in de ruimste zin van het woord) aan te leggen is een gevolg geweest van een mooie geste van Mr. Simon van Gijn. Hij schonk in het jaar 1911 75 prenten en tekeningen aan de gemeente. Sindsdien is dat aantal flink toegenomen. De prentencollectie telt nu tegen de 1200 stuks; prenten, schilderijen, tekeningen, aquarellen, gouaches enzovoorts. De fotocollectie bevat circa 40.000 exemplaren, de collectie kaarten en plattegronden loopt tegen de 600 stuks en onlangs voegden we nummer 1624 toe aan de verzameling affiches. Het bewegend beeldmateriaal is gedeeltelijk ontsloten en er is op dit gebied dus nog heel veel te doen. Gelukkig is al het statische beeldmateriaal gedigitaliseerd, zodat het voor een groot publiek stukje bij beetje zichtbaar wordt. De mooiste afbeeldingen zijn natuurlijk die waaraan een verhaal vast zit...

Meer

Overzichtskaart Broekpolder met de nieuwe namen

Overzichtskaart Broekpolder met de nieuwe namen

De Broekpolder in kaart gebracht. Alle paden kregen een naam. In het gebied dat begrensd wordt door het Klauterwoud, het IJzertijdpad, het Broekpolderpad en het Aalkeetbuitenpolderpad werd op 9 en 10 juni flink gevochten! Op die zaterdag en zondag konden meer dan 30.000 mensen genieten van de remake van De Slag bij Vlaardingen!